Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.
341
Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.

Вангел Имреоров: Всяка нова книга, която пиша, е къща в миналото

Ние сме едновременно всичко, което сме били и в което ще се превърнем. Ще ми се да вярвам, че не сме права линия, а нежно танцуваща спирала

341
Вангел Имреоров: Всяка нова книга, която пиша, е къща в миналото