436

Ралица Райкова: Светът се променя от малки моменти и разговори, от изречения и песни

Усещам особено близък образа на скитника, на фланьора - на човека, който върви и просто живее, наблюдавайки как светът се случва около него, казва авторката на "Фигури от сол"

436
Ралица Райкова: Светът се променя от малки моменти и разговори, от изречения и песни