243

Виолета Кунева: Всичко, което съдържа в себе си светлина, е уязвимо

Рядко имаме чувствителност за чуждото страдание, която да нарани драстично и нас - да твърдим обратното би било лесно разпознаваема лъжа

243
Виолета Кунева: Всичко, което съдържа в себе си светлина, е уязвимо