Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.
438
Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.

Рецензия: Георги Тенев, "Балкански ритуал" - трудна, сложна и мащабна книга

Романът е пътуване в пространството и времето, заплитащо и разплитащо връзки, в които Тенев е включил множество главни и второстепенни герои и редица сюжетни линии. Те са част от един внушителен по мащаб контекст, разкриващ авторовата ерудиция в най-различни сфери

438
Купи книгата от
Рецензия: Георги Тенев, "Балкански ритуал" - трудна, сложна и мащабна книга