"Част последна" от Роберт Зееталер – финалното действие в симфонията на живота на Густав Малер

В крайна сметка "Последна част" е колкото разказ-преговор на минимално творчески интерпретирани биографични данни, толкова и една биография отвъд видимото

Купи книгата от
"Част последна" от Роберт Зееталер – финалното действие в симфонията на живота на Густав Малер