175

Нинко Кирилов: В поезията си повдигам теми от графата "Нека не говорим за това сега"

Аз вярвам в нещо друго: "Пиши за това, което искаш да знаеш". Различно е. Затова и линията между автобиографичния елемент и фикцията се размива

175
Нинко Кирилов: В поезията си повдигам теми от графата "Нека не говорим за това сега"