Златко Ангелов: Уви, приема се, че човек трябва да бъде щаден от истината, ако ще го нарани

Въпросите, на които писателят отговаря тук, са взети, с малки съкращения, от прекрасното интервю на Роси Михова с проф. Калин Янакиев - с нейно разрешение

Златко Ангелов: Уви, приема се, че човек трябва да бъде щаден от истината, ако ще го нарани