126

Диктаторите, любовта и мирисът на хоризонт. Разговор с Красимир Димовски

Жените са другата линия в книгата – антиподът на яростта и диктаторите. Те носят живот на една планета, където с невероятни технически изобретения се носи смърт

126
Диктаторите, любовта и мирисът на хоризонт. Разговор с Красимир Димовски