95

Ина Иванова: Безпокойството ме придвижва, но избирам лекотата, когато е възможно

Има много начини да преживяваш света. Като мълчалив наблюдател или проактивно, а също през възторга, емпатията, дори през омерзението или – защо не, най-сетне – през обичта

95
Ина Иванова: Безпокойството ме придвижва, но избирам лекотата, когато е възможно