есеистика (4)
"През това време" - нова книга на проф. Инна Пелева за литературата от Прехода до днес (ОТКЪС)
Кои са писателите и текстовете, които винаги оттук насетне ще са важни, кои са поредните лица на елитарното и популярното, кои са впечатляващите изображения на миналото и на сегашното... Тези и други въпроси обмисля проф. Инна Пелева
Антония Апостолова
Излиза "Фигури" - дебютната книга на авторката на BrainPickings Мария Попова (ОТКЪС)
Книгата изследва комплексните аспекти на любовта и търсенето на смисъл, преплитайки житейските пътища на няколко исторически личности – голяма част от които жени, повечето от тях незаслужено потънали в периферията на историята
Антония Апостолова
"Опитът" на Русана Бърдарска - животът и съзнанието на обикновения човек в голямата литература
Получил се е огромен обем (повече или по-малко оправдан, тъй като на места може да ни се стори в ущърб на книгата), който е като рудник за вадене на цитати, афоризми, мъдрости, сентенции, дори лозунги
Антония Апостолова
"Опитът" на Русана Бърдарска събира над 700 страници "популярна философия с екзистенциални елементи" (и ОТКЪС)
"Ако трябва да избера един послевкус, то това е заседналата в гърлото горчивина от нашата трагична незначителност, от непосилните мащаби, в които се движи крехкият смисъл на нашия живот, от зловещата красота на звездното небе“, пише за книгата Антония Апостолова
Антония Апостолова