277

Нюансирани размисли по антиутопичния роман "Резиденцията" на Георги Тенев

Романът възнамерява да изследва дълбочините механизми на властта и трансформациите на личността във и срещу тази власт, като оригиналното е, че поставя темата за екологията и природата на централно място и прокарва разделителна линия между старостта и зрелостта, от една страна, и наивната младост

277
Купи книгата от
Нюансирани размисли по антиутопичния роман "Резиденцията" на Георги Тенев