Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.
131
Ако харесате статията, подкрепете сайта - той зависи от вас.

Златко Ангелов за националното измерение в творчеството на Зарев и Господинов

Това са неоспорими автори, които гледат на света сериозно, а не през графоманска призма. Те съчетават талант с визия за голямата картина на българското състояние

131
Златко Ангелов за националното измерение в творчеството на Зарев и Господинов