Иван Станков: Казват, че последна си отива надеждата. Боя се, че последна си отива болката

В литературен смисъл знанието е натрупана с четене височина, от която може да се види повече. Пишещият трябва дълго да се обучава в четене

Иван Станков: Казват, че последна си отива надеждата. Боя се, че последна си отива болката