158

За "Неудобството на вечерта", в което се проявява истинската ни същност

Една от целите, и качествата, на този тип романи е способността им да "смущават", въпреки че българската дума трудно може да пресъздаде богатството на смисъла в английското to disturb

158
Купи книгата от
За "Неудобството на вечерта", в което се проявява истинската ни същност